Et ve Ürünleri Teknolojisi Programı Normal Öğretim

 Program Hakkında Bilgi

           Et ve et ürünlerinin sağlık koşullarına uygun olarak üretilmesi, ambalajlanması, depolanması, taşınması ve tüketiciye ulaşması işlemlerini yürütecek teknik eleman yetiştiren bir programdır.İki yıllık ve dört sömestriden ibaret olan eğitim süresince teorik ve uygulamalı dersler verilmektedir. Her yıl 30 öğrenci kontenjanı olup, yaklaşık 100 öğrenciyle eğitim ve öğretim faaliyetine devam etmektedir.

 Programın  Amaçları

          Et ve Ürünleri Teknolojisi programı; kasaplık hayvan ve kümes hayvanlarının kesimi, parçalanması, sınıflandırılması ve et ürünleri üretimi gibi işlemleri gerçekleştiren, kamu (Et ve Balık Kurumu, Belediye mezbahaları, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ nın ilgili birimleri vb.) ve özel sektör kuruluşlarının gereksinim duyduğu ara elemanı yetiştirmek amacıyla eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürütmektedir. 21. yüzyıla girerken gün geçtikçe artan nüfusla birlikte gıda ürünlerine olan talep de artmaktadır. Yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanabilmesi amacıyla beyaz et, kırmızı et ve et ürünleri üretimini gerçekleştiren Et ve Et Ürünleri Sanayi ülkemiz ve dünya açısından büyük önem taşımaktadır. Hayvansal gıdaların en önemli grubunu oluşturan et ve ürünleri, insan sağlığı için gerekli olan önemli protein kaynağını oluşturmaktadır. Et ve et ürünlerinden sağlanan bu faydanın maksimum düzeyde olması ise güvenli ve tekniğine uygun olarak gerçekleştirilen kesim ve işleme teknikleri ile gerçekleşir. Aksi takdirde ise insan sağlığı için bu önemli besin grubu büyük bir tehlike oluşturabilmektedir. Bu tehlikelerin önlenmesi, sağlıklı et ve et ürünlerinin üretimi bu konuda yetişmiş, nitelikli uzman elemanlar ile gerçekleştirilecektir. Kasaplık hayvanların ve kümes hayvanlarının yetiştiriciliğinden başlayarak kesimi, karkas muayene ve muhafazası, parçalanması, sınıflandırılması, ambalajlanması, muhafaza edilmesi ve bunların et ürünlerine dönüştürülmesi, su ürünlerinin işlenmesi konularında eğitim almış, özel sektörün ve kamu kuruluşlarının çeşitli birimlerinde görev alacak,  teorik ve pratik bilgiler yanında et ve ürünlerinin işlenmesi, hijyeni, mikrobiyolojisi, kalite kontrolü gibi konularda da gerekli bilgilere sahip, araştırmacı ve bilimsel düşünebilen, bu bilgileri uygulamaya aktarabilecek kalifiye teknik personelin yetiştirilmesi programın başlıca hedefleridir.

Programın Sağladığı Kazanımlar

Program, kasaplık hayvanlardan, kümes hayvanlarından ve su ürünlerinden gıda güvenliği kurallarına uygun bir şekilde, gerekli teknolojik işlemleri uygulayarak et ve et ürünlerinin üretimini sağlamaya ve et endüstrisinin gelişmesine katkıda bulunmaya yönelik eğitim-öğretimde bulunmak amaçlarını güttüğünden dolayı, eğitim ve öğretim süresince öğrencilere genel matematik, kimya, yabancı dil, Türk dili, bilgisayar gibi derslere ek olarak, et mikrobiyolojisi, parazitoloji, laboratuar tekniği, et kimyası, kasaplık hayvan bilgisi, gıda ambalajlama, kesim yüzüm tekniği, karkas muayenesi, kesim ve et işleme makinaları, soğuk tekniği ve depolama, su ürünleri işleme teknolojisi, fermente et ürünleri teknolojisi, kanatlı hayvan kesim tekniği, et kalite kontrol ve mevzuatı, emülsiyon tipi et ürünleri, gıda güvenliği gibi mesleğe yönelik dersler de verilmektedir. Projeksiyonlu sınıflar ve laboratuarlarda işlenen derslerde teorik ve güncel konular bir arada işlenirken alınan bu eğitim gıda kontrol ve laboratuarları, mezbahalar, et işletmeleri gibi kuruluşlarda yapılan stajlarla pratik olarak da desteklenmektedir. Eğitim süresi içinde gıda kontrol laboratuarları, mezbahalar, et işletmeleri gibi kurumlara düzenlenen teknik geziler öğrencilerin bu alanda gelişimine yardımcı olmaktadır.

Programın faaliyetleri sonucunda amaçlanan öğrenci kazanımları şunlardır:            Araştırmacı ve çözüm üretme alışkanlığına sahip olma,

Liderlik yeteneklerine sahip ve takım çalışmasına yatkın olma,

Bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme,

Etkin karar verici olarak çalışma yeteneğine sahip olma,

Teknolojik gelişmeleri takip etme Oluşabilecek sorunları giderebilecek çözüm önerileri üretebilme,

Gıda-Sağlık ilişkisini anlama,

Yasal uygulamalar hakkında temel bilgi,

Alanında sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri sanayide uygulayabilme,

Toplum yararını, kişisel çıkarların üstünde tutma,

Et ve ürünleri ile ilgili konularda temel bilgilere sahip olma,

Bilimsel düşünceyi geliştirme,

Et parçalama, pazarlama, muhafaza, hijyen, mikrobiyoloji ve kalite kontrol konularına hakim olma,

Çevreye ve sağlığa karşı duyarlı ve koruyucu olma,

İnsan sağlığı konusunda bilinç sahibi olma,

Mesleki sorumluluk bilincine sahip olma.

Burs Olanakları

          Öğrenciler eğitim süresince Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce verilen öğrenim, burs ve harç kredisinden yararlanabilmektedirler. Ayrıca, başarılı öğrencilerin üniversitenin, özel vakıf kuruluşları tarafından verilen burslardan yararlanma olanakları bulunmaktadır.

İş ve İstihdam Olanakları

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, kamu veya özel sektöre ait işletmelerde kasaplık hayvanlar, kümes hayvanları ve su ürünlerinin yetiştiriciliği, kesimi, parçalanması, sınıflandırılması, muhafazası, et ürünlerinin hijyenik şartlarda üretimi, paketlenmesi, uygun koşullarda muhafaza edilmesi, kalite kontrolü ve pazarlanması gibi üretim aşamalarının planlanması ve yürütülmesini sağlamaktadırlar. Öğrenciler özel sektöre ait kırmızı ve beyaz et işleyen işletmelerde görev alabilmelerinin yanı sıra kendi işyerlerini de kurabilmektedir. Teknikerler, Et ve Balık Kurumu, Belediye Mezbahaları, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ nın ilgili birimleri gibi kamu kuruluşlarında da istihdam edilebilmektedirler.

 

Akademik Eğitim Olanakları

 

          Et ve Ürünleri Teknolojisi önlisans programını bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde ülkemizdeki ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki üniversitelerin;

1- Zootekni

2- Gıda Mühendisliği

3- Kimya

4- Beslenme ve Diyetetik

          Lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Aynı zamanda Açık Öğretim Fakültesi İsletme ve İktisat Programlarına Lisans Öğrenimine Hazırlık Programına kayıt yaptırarak öğrenimlerine devam edebilmektedirler.

Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ali KARABACAK

akarabacak@selcuk.edu.tr

Bölüm Başkan Yardımcısı Öğr. Gör. Halime ALP
Program Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Ali KARABACAK
Program Danışmanları Öğr. Gör. Emine ERDEM
Program Öğretim Elemanları Öğr. Gör. Halime ALP

Öğr. Gör. Emine ERDEM

Okutman  İbrahim PEHLİVAN

Okutman Faika ŞANAL KARAHAN (Yabancı Dil)

Uzman Vahdettin SARIYEL

DERSLER

1. SINIF GÜZ YARIYILI

D.KOD

DERS ADI

Teorik

Uygulama

Saat

Kredi

Z/M/S

AKTS

6305101 GENEL MATEMATİK 2 0 2 2 Z 2
6305102

GENEL KİMYA

2 0 2 2 Z 2
6305103 BİYOLOJİ 3 1 4 3,5 M 4
6305104 GENEL MİKROBİYOLOJİ 3 1 4 3,5 M 4
6305105 LABORATUVAR TEKNİĞİ 2 1 3 2,5 M 3
6305106 PARAZİTOLOJİ 3 1 4 3,5 M 4
6305107 ET KİMYASI 3 1 4 3,5 M 4
6305108 YabancI DiL-I

2

0

2

2

Z

2

6305109

Türk Dili-I

2

0

2

2

Z

2

6305110

Atatürk İlkeleri ve İnkILAP Tarihi-I

2

0

2

2

Z

2

 

TOPLAM

24

5

29

26,5

 

29

1. SINIF BAHAR YARIYILI

D.KOD

DERS ADI

Teorik

Uygulama

Saat

Kredi

Z/M/S

AKTS

6305202

İLETİŞİM BİLGİSİ

2 0 2 2 S 2
6305203 ET MİKROBİYOLOJİSİ 3 1 4 3,5 M 4
6305204 KASAPLIK HAYVAN BİLGİSİ 2 0 2 2 M 2
6305205 ET HAYVANLARININ BAKIM BES. ve YET. 3 1 4 3,5 M 4
6305207 KASAPLIK HAYVAN ANATOMİSİ 2 0 2 2 M 2
6305208 YabancI Dil-II

2

0

2

2

Z

2

6305209

Türk Dili-II

2

0

2

2

Z

2

6305210

Atatürk İlkeleri ve İnkILAP Tarihi-II

2

0

2

2

Z

2

6305211 I. EDÖ (Staj 20 İş Günü) 0 0 0 0 S 8
6305212 GIDA AMBALAJLAMA ve MUHAFAZA İLK. 3 0 3 3 S 3

 

TOPLAM

21

2

23

22

 

31

2. SINIF GÜZ YARIYILI

D.KOD

DERS ADI

Teorik

Uygulama

Saat

Kredi

Z/M/S

AKTS

6305301

KESİM ve YÜZÜM TEKNİĞİ

3 1 4 3,5 M 4
6305302 KARKAS MUAYENE 3 1 4 3,5 M 4
6305303 ET ENDÜSTRİSİ 2 0 2 2 S 2
6305304 KESİM ve ET İŞLEME MAKİNALARI 2 0 2 2 M 2
6305305 ET İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI 2 0 2 2 M 2
6305306 SOĞUK TEKNİĞİ ve DEPOLAMA

2

0

2

2

M

2

6305307

SU ÜRÜNLERİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ

2

0

2

2

M

2

6305309 FERMENTE ET ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ 3 1 4 3,5 M 4
6305310 ET ÜRÜNLERİ KATKI MADDELERİ 2 0 2 2 S 2

 

TOPLAM

21

3

24

22,5

 

24

2. SINIF BAHAR YARIYILI

D.KOD

DERS ADI

Teorik

Uygulama

Saat

Kredi

Z/M/S

AKTS

6305402 KESİMHANE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ 3 1 4 3,5 M 4
6305403 KANATLI HAYVAN KESİM TEKNİĞİ 2 1 3 2,5 M 3
6305404 ET KALİTE KONTROL ve MEVZUATI 2 1 3 2,5 M 3
6305405 ET PARÇALAMA ve SINIFLANDIRMA TEK. 3 1 4 3,5 M 4
6305408 II. EDÖ (Staj 20 İş Günü) 0 0 0 0 S 8
6305409 BESLENME İLKELERİ 3 0 3 3 M 3
6305410 EMÜLSİYON TİPİ ET ÜRÜNLERİ 2 1 3 2,5 M 3
6305411 GIDA GÜVENLİĞİ 2 0 2 2 M 2
 

TOPLAM

17

5

22

19,5

 

30

 

GENEL TOPLAM

83

15

98

90,5

 

  114

 Z= ZORUNLU DERS      M= MESLEK DERSİ       S= SEÇMELİ DERS 

Birinci yıl sonunda yaz döneminde 20 İş günü EDÖ I (staj 1) çalışması

İkinci yıl sonunda yaz döneminde 20 İş günü EDÖ II (staj 2) çalışması

DERS İÇERİKLER

DERS İÇERİĞİ YAZDIRMAK İÇİN TIKLAYINIZ

1. SINIF GÜZ YARIYILI

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6305101

Genel Matematik

1. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

0

2

Z 2

Dersin İçeriği

Kümeler ve Fonksiyonlar: Temel kavramlar, sayılar, tümevarm prensibi, bağıntılar ve fonksiyonları, fonksiyonların grafikleri basit grafik çizme metodları. Temel fonksiyonlar Trigonometrik, üssel, logaritmik ve hiperbolik fonksiyonlar. Diziler: Dizilerin yakınsaklık ve ıraksaklık, sınırlılık kavramları ve örnekler, Limit ve süreklilik: Tanım ve örnekler, sürekli fonksiyonların özellikleri, süreksiz fonksiyonlar.

 Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6305102

Genel Kimya

1. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

0

2

Z 2

Dersin İçeriği

Madde, elementler, bileşikler, karışımlar. Ölçme ve mol kavramı, Kimyasal formüllerin bulunması, Çözeltiler, Atomun yapısı ve atom teorileri, Kimyasal reaksiyonlar; Reaksiyon stokiyometrisinden yararlanma, Reaksiyon stokiyometrisi-kimyasal hesaplamalar, Gazlar ve gazların özellikleri, Gaz stokyometrisinden yararlanma Gaz kanunları, Sıvı maddeler, sıvı yapısı, Katı maddeler, Katı yapılar 

 Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6305103

Biyoloji

1. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi

Z/M/S

AKTS

3

1

3,5

M 4

Dersin İçeriği

Hücre teorisi ve hücrenin  Morfolojisi, Biyomoleküller, Enzimler, Vitaminler ve Koenzimler Makromolekül Biyosentezi, Hücre Bölünmesi, Evrim Teorisi, Bitkisel ve Hayvansal Dokular.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6305104

Genel Mikrobiyoloji

1. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi

Z/M/S

AKTS

3

1

3,5

M 4

Dersin İçeriği

Mikrobiyoloji tanımı ve kapsamı. Tarihçe. Hücre kimyası. Prokaryotik protisler (Bakteriler). Ökaryotik (Mantarlar, Algler, Protozoolar) protisler.Virüsler. Mikroorganizmaların beslenmesi, gelişmesi ve çoğalması. Mikrobiyal metabolizma. Mikrobiyal genetik. Mikroorganizmaların kontrolü                Mikroorganizma - insan ilişkisi ve infeksiyonlar. Çevre mikrobiyolojisi.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6305105

Laboratuvar Tekniği

1. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

1

2,5

M 3

Dersin İçeriği

Laboratuarda çalışma kurallarının öğrenilmesi, Ölçmek için büret, pipet, ve başkaca volumetrik ölçü aparatlarını ehliyetle kullanmak, Laboratuarda genel ve özel amaçlı cam eşya yıkama iş sırasını öğretir ve uygular, Temel laboratuar aletlerinin tanıtılması, Asit/Baz çözeltilerinin hazırlanması, Primer standart ve indikatör çözeltilerin hazırlanması ve çözeltilerin ayarlanması, Temel analizlerin tanıtımı ve gerçekleştirilmesi  kurumadde tayini, Volumetrik analiz yöntem ve ilkelerinin uygulanması, Volumetrik analiz yöntem ve ilkelerinin uygulanması, Temel analizlerin tanıtımı ve gerçekleştirilmesi  Asitlik tayini, Temel analizlerin tanıtımı ve gerçekleştirilmesi  Kül  tayini, Temel analizlerin tanıtımı ve gerçekleştirilmesi  Tuz tayini, Temel analizlerin tanıtımı ve gerçekleştirilmesi  Yağ tayini, Diğer rutin analizler

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6305106

Parazitoloji

1. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi

Z/M/S

AKTS

3

1

3,5

M 4

Dersin İçeriği

Parazitlerin sınıflandırılması ve tanımları parazitismus çeşitleri, konakçı - parazit ilişkileri, parazitlerin gelişmesi, paraziter hastalıklarda semptom, teşhis, prognoz, sağıtım, koruma, zoonoz parazitler. Özel Parazitoloji: Helmintoloji (cestod, trematod, nematod), Protozooloji ve Entomoloji, sistiserkoz, sistiserklerin canlılık kontrolü, Cysticercus tenucollis, distamatose, Fasciola hepatica, echinococcose, trişinellose, anomoli, hipertrofi, dejenerasyon, anemi ve kaşeksi, eber deneyi vb.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6305107

Et Kimyası

1. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi

Z/M/S

AKTS

3

1

3,5

Z 4

Dersin İçeriği

Su aktivitesi. Karbonhidratlar. Lipidler. Proteinler. Vitaminler. Mineraller. Beslenme. Beslenme bozuklukları. Gıdaların besin değerleri. Gıda Katkı Maddeleri. Gıda Katkı Maddeleri. Gıda Katkı Maddeleri. Fonksiyonel Gıdalar

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6305108

Yabancı Dil-I

I. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi Z/M/S AKTS

2

0

2

Z 2

Dersin İçeriği

Am / is/ are-my/your/his/her-Everyday objects-Numbers-Hello and goodbye am/ is/ are: questions and negatives-Possessive’s-Family-Opposites Present Simple1. He /she /it- Questions and negatives-Jobs- What time is it? Present Simple 2: I/you / we / they- Leisure activities-Social expressions. There is /are- Prepositions- some / any – this /that- Furniture-Directions 1. Can / can’t /could / couldn’t – was – were – Words that sound same. Past Simple 1. regular Verbs – Irrregular verbs- silent letters—special occasions Count and uncount nouns- I like / I’d like – much – many – food – Polite requestsComparatives and Superlatives- have got- Town and country Present Continuous- whose? – clothes . Going to future- Infinitive of purpose. Present Perfect + ever, never, yet, just- At the Airport

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati: 

6305109

Türk Dili-I

I. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi Z/M/S AKTS

2

0

2

Z 2

Dersin İçeriği

Dil Nedir?, Dünya üzerindeki diller, Türk dilinin tarihsel gelişimi, Dil bilgisi, sözcük, cümle, Kelime Türleri, Anlatım düzeni ve biçimleri, Yazılı anlatımda başarılı olmanın yolları, Kompozisyon. Yazılı ve sözlü kompozisyon, Düzgün ve etkili konuşmanın temel ilkeleri, Hazırlıklı Konuşmalar, Hazırlıksız konuşmalar, Diksiyon, Ses, vurgu ve ton, Okunan bir kitabın sunumu.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati: 

6305110

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I

I. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi Z/M/S AKTS

2

0

2

Z 2
Dersin İçeriği

İnkılâp ve İnkılâpla Alakalı kavramlar, Türk İnkılâbını Hazırlayan Sebepler Osmanlı Devletinin Yıkılışı, XIX Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Yenilik Hareketleri, Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Hareketleri, XX. Yüzyıl başlarında Osmanlı Devletinin Durumu, Birinci Dünya Savaşı Öncesinde Siyasi ve Askeri, Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti’nin Yıkılışı, Birinci Dünya Savaşı’nın Sebepleri, Birinci Dünya Savaşı’nın Başlaması ve Osmanlı Devleti’nin Savaşa Girişi, Birinci Dünya Savaşı’nda Türk Cepheleri, Osmanlı Devleti’ni Paylaşma Projeleri, Birinci Dünya Savaşı’nın Sona Ermesi ve Yapılan Anlaşmalar Milli Mücadele Dönemi, Azınlıkların Faaliyetleri ve Ayrılıkçı Cemiyetler Milli Mücadeleye Hazırlık, İzmir’in İşgali, Mustafa Kemal’in İstanbul’da ve Anadolu’da Yürütülen Faaliyetleri

1. SINIF BAHAR YARIYILI

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6305202

İletişim Bilgisi

2. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

0

2

S 2

Dersin İçeriği

İletişim kavramı, Kitle iletişim kavramı, İletişim süreci, Kitle İletişim araçları, Sosyal etkileşim

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6305203

Et Mikrobiyolojisi

2. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi

Z/M/S

AKTS

3

1

3,5

M 4

Dersin İçeriği

Mikroorganizmaların besin ihtiyaçları ve gelişme şartları. Gıdaları bulaştıran kaynaklar. Gıda bozulmasını etkileyen faktörler. Gıdalarda bozulmalar ve meydana gelen kimyasal değişmeler. Gıda muhafaza metodları. Bitkisel gıdalar. Hayvansal gıdalar. Konserve gıdalar. Meyve suları ve konsantreleri. Alkolsüz içecekler. Katı-sıvı yağlar ve yağlı gıdalar. Baharatlar ve tuz. İçme suları. Gıda fermantasyonu. Mikrobiyal ürünler. Gıda zehirlenmesine neden olan organizmalar hakkında bilgi verilmesi. Gıda zehirlenmeleri dışında kalan belli başlı mikrobiyolojik tehlikeler.Gıdalara bulaşan ve enfeksiyona neden olan bakterilerin tanıtılması. Gıdalarda bulunan S.typhi ve L.monocytogens'in önemi

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6305204

Kasaplık Hayvan Bilgisi

2. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

0

2

M 2

Dersin İçeriği

Sığır besiciliği, yöntemleri, teknikleri, besi performansını etkileyen faktörler, hayvan beslemede kullanılan yemler, bakım ve yönetim, kesim ve karkas, diğer kırmızı et kaynakları. 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6305205

Et Hayvanlarının Bakım Besleme ve Yetiştirilmesi

2. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi

Z/M/S

AKTS

3

1

3,5

M 4

Dersin İçeriği

Besleme, Yemin tanımı ve sınıflandırılması, Besin maddeleri, et sığırlarının beslenmesi, kasaplık koyunların beslenmesi, etlik piliçlerin beslenmesi.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6305207

Kasaplık Hayvan Anatomisi

2. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

0

2

M 2

Dersin İçeriği

Hareket sistemi (kemik, kas, eklem v.b), sindirim sistemi, solunum sistemi, ürogenital sistem, dolaşım sistemi, sinir sistemi, duyu bilimi.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6305208

Yabancı Dil-II

2. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi

Z/M/S AKTS

2

0

2

Z 2

Dersin İçeriği

 

Adverbs of location / noun clauses. Prefer / would rather. Adverbs of manner. Adverbial Clauses of Manner. Comparative / Superlative forms. Will / Going to. Possible / probable / modal verbs (may, might, can, could, must) with present progressive and past forms. Passive voice (present, past, future, modals). Present perfect tense (affirmative, negative, interrogative forms). Just, already, yet, still, since, for, ever, never. Adverbial clauses of purpose (so that, in order to, so as to, to).  The same as / different from Adverbial clauses of reason (because, since, as, due to, owing to, because of, on the ground of ... ) Adverbial clauses of result (so, therefore, that’s why, so ... that, such ... that)

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6305209

Türk Dili-II

2. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi

Z/M/S AKTS

2

0

2

Z 2

Dersin İçeriği

 

Türk dilinin sözcük yapısını kavrayabilme. Günlük hayattaki yazılı anlatım türlerini tanıyabilme. Noktalamanın yazılı anlatımdaki önemini kavrayabilme. Doğru anlatımın kişisel ve toplumsal iletişimdeki önemini kavrayabilme. Araştırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini uygulayabilme. Türkçe'nin yapısal özelliklerini, kök ve eklerini kavrar Türkçe'de isim ve fiil çekimleri bilir. Kompozisyon yazımında planlama ve uygulama yapar. Anlatım biçimleri kavrar ve iletişimde kullanır. Yazılı ve sözlü anlatım türleri bilir. Noktalama ve yazım kuralları kavrar.  Anlatım bozuklukları kavrar ve Türkçe’yi doğru kullanır.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6305210

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II

2. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi

Z/M/S AKTS

2

0

2

Z 2

Dersin İçeriği

Osmanlıda Yenileşme Hareketleri, Fransız Devrimi ve bunun Osmanlıdaki yansımaları, Balkan ve Dünya Savaşları, Milli mücadele, Erzurum ve Sivas Kongreleri, Cumhuriyetin ilanı, Çağdaşlaşma ve yenileşme hareketleri, Atatürk ilkeleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel nitelikleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin stratejik konumu nedeniyle komşularıyla olan ilişkileri, Atatürk’ün Türk Dış Politikası (1923–1938), Konu tekrarı ve özetler, Değerlendirme

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6305211

I. Endüstriye Dayalı Öğretim

2. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi

Z/M/S AKTS

0

0

0

S 8

Dersin İçeriği

Uygulama ve  Değerlendirme

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6305212

Gıda Ambalajlama ve Muhafaza İlkeleri

2. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi

Z/M/S

AKTS

3

0

3

S 3

Dersin İçeriği

Gıdaların fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik olarak bozulmalara karşı korunabilmesi için uygulanan ambalajlama ve muhafaza teknikleri, kullanılan ambalaj materyallerinin özellikleri, yeni ambalajlama metotları, et ve et ürünlerini ambalajlama yöntemleri.

2. SINIF GÜZ YARIYILI

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6305301

Kesim ve Yüzüm Tekniği

3. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi

Z/M/S

AKTS

3

1

3,5

M 4

Dersin İçeriği

Kesimhaneler ve kuruluş nedenleri, Kasaplık hayvanların kesim şekilleri ve kesim metotları, Dünyada ve Türkiye de kesim işletmelerinin yapısı, Yüzüm metotları, Yüzüm esnasında dikkat edilecek faktörler, Tekniğine uygun kesim ve yüzüm işlemleri, Kesimhanelerin görevleri, Büyük baş ve küçükbaş kesimhanelerinin dizaynı, Tulum şeklinde derinin yüzülmesi

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6305302

Karkas Muayene

3. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi

Z/M/S

AKTS

3

1

3,5

M 4

Dersin İçeriği

Et muayenesinin önemi ve amacı, antemortem ve postmortem muayene. Kasaplık hayvanların önemli bakteriyel viral ve paraziter hastalıkları,  ve bunların tespit edilmesi etlerin damgalanması ve kasaplık hayvanlardaki patolojik ve fizyolojik değişiklikler.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6305303

Et Endüstrisi

3. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

0

2

S 2

Dersin İçeriği

Et endüstrisinin ülkemizdeki ve dünyadaki durumu, Et endüstrisinin gelişmesi için alınması gereken tedbirler, Et endüstrisinin ilişkili olduğu sektörler, Ülkemize kaçak et girişinin nedenleri ve önlenmesi için alınması gereken tedbirler, Et endüstrisinde yeni eğilimler

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6305304

Kesim ve Et İşleme Makineleri

3. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

0

2

M 2

Dersin İçeriği

Kesim teknikleri  ve et işleme makinelerinin özellikleri

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6305305

Et İşletmelerinin Planlanması

3. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

0

2

M 2

Dersin İçeriği

Mezbahalar, mezbaha çeşitleri, mezbahaların planlanması, hayvan pazarları, mezbaha yardımcı tesisleri, soğuk hava tesisleri.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6305306

Soğuk Tekniği ve Depolama

3. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

0

2

M 2

Dersin İçeriği

Soğuk Tekniğinde Temel birimler ve esaslar, Soğutmada kullanılan soğutkanlar, Soğuk tekniği üretiminde yalıtım, Soğuk tekniği sisteminde kullanılan ekipmanlar, Hayvansal ürünlerin depolanması,

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6305307

Su Ürünleri İşleme Tekniği

3. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

0

2

M 2

Dersin İçeriği

Balıkların besin değeri, Balık ve sığır etinin karşılaştırılması, Balıklarda tazelik değerinin saptanması, Balıkların morfolojisi ve biyolojisi, Balıklarda görülen bozulma şekilleri, Balıkların soğukta ve dondurarak muhafaza yöntemleri, Dondurulmuş balıkların çözülmesi, Balık tütsüleme ve tuzlama teknolojisi, Kurutulmuş balık teknolojisi, Balık konserveciliği.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6305309

Fermente Et Ürünleri Teknolojisi

3. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi

Z/M/S

AKTS

3

1

3,5

M 4

Dersin İçeriği

Fermentasyon tanımı, fermente et ürünlerinin  üretiminde kullanılan  kültürler, fermente ürünlerin özellikleri, fermente sucuk üretimi.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6305310

Et Ürünleri Katkı Maddeleri

3. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

0

2

S 2

Dersin İçeriği

Katkı maddelerinin tanımı, ingrediyenler, gıda katkı maddelerinin kullanımında dikkat edilecek hususlar, katkı maddelerinin çeşitleri ve baharatlar hakkında bilgi verir.

2. SINIF BAHAR YARIYILI

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6305402

Kesimhane Ürünleri Teknolojisi

4. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi

Z/M/S

AKTS

3

1

3,5

M 4

Dersin İçeriği

Et ve ürünleri artıkları teknolojisi, Kan unu üretimi, Et- kemik unu üretimi, tırnak ve boynuz unu üretimi, konsatre safra üretimi, deri işleme teknolojisi, bağırsak işleme teknolojisi, balık unu üretimi, tavuk mezbaha artıklarının değerlendirilmesi

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6305403

Kanatlı Hayvan Kesim Tekniği

4. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

1

2,5

M 3

Dersin İçeriği

Kanatlı etlerin kimyasal kompozisyonları, Kanatlıların yakalanması, Tartımı, kesim ve yolum tekniği, kan akıtma işlemi, tüylerin yolunması, ütme, yıkama, iç organların boşaltılması, soğutma ve paketleme, ördeklerin işlenmesi, kazların işlenmesi, kanatlı etlerinin soğutulması, kanatlı etlerinin konserveye işlenmesi

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6305404

Et Kalite Kontrol ve Mevzuatı

4. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

1

2,5

M 3

Dersin İçeriği

Kalite, kalite kontrol, örnek alma, et ve ürünlerinde yapılan duyusal, fiziksel-kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri., Kıyma, sucuk, salam ve sosislerde uygulamalı kalite kontrol yöntemlerini öğrenir.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6305405

Et Parçalama ve Sınıflandırma Teknolojisi

4. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi

Z/M/S

AKTS

3

1

3,5

M 4

Dersin İçeriği

Kalite, kalite kontrol, örnek alma, et ve ürünlerinde yapılan duyusal, fiziksel-kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri., Kıyma, sucuk, salam ve sosislerde uygulamalı kalite kontrol yöntemlerini öğrenir.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6305408

II. Endüstriye Dayalı Öğretim

4. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi

Z/M/S

AKTS

0

0

0

S 8

Dersin İçeriği

İşletmelerde Uygulamalı Eğitimin Alınması

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6305409

Beslenme İlkeleri

4. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi

Z/M/S

AKTS

3

0

3

M 3

Dersin İçeriği

Karbonhidratların, proteinlerin ve lipitlerin yapısı, özellikleri sınıflandırılmaları, fonksiyonları, kaynakları, günlük alım önerileri, aşırı alım ve toksisiteleri. Besinlerin besin öğesi içerikleri, işleme ve pişirme yöntemleri, geleneksel yemek tarifelerinin beslenme ilkeleri çerçevesinde laboratuarda uygulanması.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6305410

Emülsiyon Tipi Et Ürünleri

4. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

1

2,5

M 3

Dersin İçeriği

Emülsiyonun oluşumu ve özellikleri, salam ve sosis gibi emülsiyon tipi et ürünlerinin üretimi ve kalite kriterleri, bu ürünlerin ambalajlama yöntemleri.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6305411

Gıda Güvenliği

4. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi

Z/M/S

AKTS

2

0

2

M 2

Dersin İçeriği

Gıda güvenliği, temizlik, hijyen ve sanitasyon kavramları, gıdaların mikrobiyolojisi, besin hijyeni, personel hijyeni, çalışma ortamının hijyeni, gıda güvenliği yönetim sistemleri

 

Anasayfa