Yerel Yönetimler Programı

Normal Öğretim

 Program Hakkında Bilgi

          Bu program 2005-2006 eğitim-öğretim yılında açılmış olup her yıl 80 öğrenci kontenjanı ile yaklaşık 200 öğrenciyle eğitim ve öğretim faaliyetine devam etmektedir.

 Programın  Amaçları

          Yerel Yönetimler programı; Belediyeler, İl Özel İdareleri gibi yerel yönetim kuruluşları ve çeşitli merkezi yönetim kuruluşlarının ilgili birimlerine ara ve orta düzeyde yönetici yetiştirmek amacıyla eğitim ve öğretim faaliyeti yürütmektedir. Program, ülke genelinde yerel ve bölgesel nitelikteki birçok hizmetin yürütülmesini sağlayan ve önemi gün geçtikçe artan yerel yönetim kuruluşlarının yetişmiş ve nitelikli işgücü gereksinimini karşılayabilmek için; yerel yönetimlere ve hizmetlerine ilişkin projeler üreten, araştırmacı, modern yönetim tekniklerini uygulayabilme özelliklerine sahip eleman yetiştirmeyi hedeflemiştir. Ayrıca bu program; çağdaş yerel yönetim biliminin temel ilkelerine, stratejilerine ve tekniklerine vakıf; analitik düşünme, problem çözme ve karar verme yetenekleriyle donanmış yönetici adaylarını yetiştirmek amacıyla faaliyet göstermektedir.

Siyaset, ekonomi, hukuk, kamu yönetimi, kentleşme ve çevre sorunları konusunda eğitim almış, özellikle yerel yönetimlerin ve kamu sektörünün çeşitli kademelerinde görev alacak, yönetim anlayışının gerektirdiği teorik bilgilere sahip, bu bilgileri uygulamaya aktarabilecek alt ve orta düzey yönetici adaylarının yetiştirilmesi programın başlıca hedefleridir.

 

Programın Sağladığı Kazanımlar

 

          Program, demokratik, şeffaf, katılımcı yönetimlerin oluşumunu desteklemek ve kamusal hizmetlerin etkin bir şekilde sunumunu sağlamaya yönelik eğitim-öğretimde bulunmak ve ülke düzeyinde yerinden yönetimi kurumsallaştırarak bölgesel gelişmelere hız kazandırmak amaçlarını güttüğünden dolayı, eğitim ve öğretim süresince öğrencilere temel ekonomi, hukuk, muhasebe, işletme, yabancı dil, bilgisayar  derslerinin yanısıra kentleşme, siyaset bilimi, yerel yönetimler, kamu maliyesi gibi mesleğe yönelik dersler de verilmektedir.  Bilgisayar laboratuarı ve projeksiyonlu sınıflarda işlenen derslerde teorik ve güncel konular bir arada işlenirken alınan bu eğitim belediyelerde, il özel idarelerinde, valiliklerde ve kaymakamlıklarda yapılan stajlarla pratik olarak da desteklenmektedir. Eğitim süresi içinde yerel kamu kurumlarının üst düzey yöneticileri ve uzmanlarınca  verilen seminerler ve bu kurumlara yapılan  ziyaretler öğrencilerin alanlarında gelişimine yardımcı olmaktadır.

           Programın faaliyetleri sonucunda amaçlanan öğrenci kazanımları şunlardır:

 • Sosyal bilimlere ilgi duyma ve bu alanda analitik düşünme becerisine sahip olma,

 • Düşüncelerini yazı ile ifade edebilme gücüne sahip olma,

 • Dikkatli ve benzer işleri yapmaktan sıkılmama,

 • Araştırmacı ve çözüm üretme alışkanlığına sahip olma,

 • Toplumsal ilişkilerde başarılı olma,

 • Liderlik yeteneklerine sahip ve takım çalışmasına yatkın olma,

 • Güler yüzlü ve hoşgörülü olma,

 • Halkla ilişkiler, yönetim becerisi ve insan kaynakları konularında iyi yetişmiş olma,

 • Edindiği bilgileri iş yaşamına aktarabilme becerisine sahip olma,

 • Bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme,

 • Etkin karar verici olarak çalışma yeteneğine sahip olma.

 

Burs Olanakları

 

          Öğrenciler eğitim süresince Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce verilen öğrenim, burs ve harç kredisinden yararlanabilmektedirler. Ayrıca, başarılı öğrencilerin üniversitenin, özel vakıf kuruluşları tarafından verilen burslardan yararlanma olanakları bulunmaktadır.

 

İş ve İstihdam Olanakları

 

          Türkiye’de son zamanlarda yerel yönetimlere daha fazla yetki ve sorumluluk verilmesi ve etkinliğinin artırılması gündemde olduğundan dolayı  bu alanda bilgili ve alanında uzman eleman ihtiyacı yüksektir. Bu programdan mezun olan öğrenciler, başta kamu kuruluşlarının ve giderek artan oranda da özel sektör kuruluşlarının, genel yönetimi, personel yönetimi, araştırma ve geliştirme gibi bölümlerinde, bir anlamda yönetimin her kademesinde görev alabilmektedirler. Program mezunları aldıkları eğitimin bir sonucu olarak kimi hizmetler dışında yerel yönetimlerin her düzeyinde çalışabilecek formasyona sahiptir. Genellikle Belediyeler, Valilikler, İl Özel İdareleri, Kaymakamlıklar ve bunlara bağlı kuruluşlarda görev alabilmektedirler.

 

Akademik Eğitim Olanakları

 

          Yerel Yönetimler önlisans programını bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde ülkemizdeki ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki üniversitelerin;

1- Kamu Yönetimi

2- Siyaset Bilimi

3- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

          Lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Kamu Yönetimi bölümlerinin üçüncü sınıflarına sınavsız dikey geçiş yapabilirler.

Bölüm Başkanı Dr. Erol TURAN

eturan@selcuk.edu.tr

Bölüm Başkan Yardımcısı Öğr. Gör. Tuğba BAYRAKTAR
Program Koordinatörü Dr. Erol TURAN
Program Danışmanları Öğr. Gör. Tuğba BAYRAKTAR   

Öğr. Gör. Mustafa DARAKÇIOĞLU

Program Öğretim Elemanları

Dr. Erol TURAN

Öğr. Gör. Tuğba BAYRAKTAR

Öğr. Gör. Mustafa DARAKÇIOĞLU

Okutman Faika ŞANAL KARAHAN (Yabancı Dil)

Uzman Vahdettin SARIYEL

DERSLER

1. SINIF GÜZ YARIYILI

D.KOD

DERS ADI

Teorik

Uygulama

Saat

Kredi

Z/M/S

AKTS

6308101 TEMEL HUKUK 3 0 3 3 M 3
6308102

DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ

3 0 3 3 M 3
6308103 GENEL EKONOMİ 3 0 3 3 M 3
6308104 GENEL MUHASEBE 3 0 3 3 M 3
6308105 YEREL YÖNETİMLER-I 3 0 3 3 M 3
6308106 İŞLETME ve YÖNETİM BİLGİSİ 3 0 3 3 M 3
6308107 YabancI Dil-I

2

0

2

2

Z

2

6308108

TÜrk Dili-I

2

0

2

2

Z

2

6308109

AtatÜrk İlkeleri ve İnkILAP Tarihi-I

2

0

2

2

Z

2

 

TOPLAM

24

0

24

24

 

24

 

1. SINIF BAHAR YARIYILI

 

D.KOD

DERS ADI

Teorik

Uygulama

Saat

Kredi

Z/M/S

AKTS

6308201

İDARE HUKUKU

3 0 3 3 M 3
6308202 YEREL YÖNETİMLER MUHASEBESİ 3 0 3 3 M 3
6308203 YEREL YÖNETİMLER-II 3 0 3 3 M 3
6308204 KAMU YÖNETİMİ 3 0 3 3 M 3
6308205 KAMU MALİYESİ 3 0 3 3 M 3
6308206

TÜrk Dili-II

2

0

2

2

Z

2

6308207 AtatÜrk İlkeleri ve İnkILAP Tarihi-II

2

0

2

2

Z

2

6308208

YabancI Dil-II

2

0

2

2

Z

2

6308209 I. EDÖ (Staj 20 İş Günü) 0 0 0 0 S 8

 

TOPLAM

21

0

21

21

 

29

 

2. SINIF GÜZ YARIYILI

 

D.KOD

DERS ADI

Teorik

Uygulama

Saat

Kredi

Z/M/S

AKTS

6308302 TÜRKİYENİN İDARİ YAPISI 3 0 3 3 M 3
6308303 İŞ ve SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 3 0 3 3 M 3
6308304 YEREL YÖNETİMLER MALİYESİ 3 0 3 3 M 3
6308305 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 3 0 3 3 M 3
6308306 BELEDİYE HİZMETLERİ 3 0 3 3 M 3
6308307 İSTATİSTİK 3 0 3 3 M 3
6308308 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ 3 0 3 3 M 3
6308309 FİNANSAL YÖNETİM 3 0 3 3 M 3

 

TOPLAM

24

0

24

24

 

24

 

2. SINIF BAHAR YARIYILI

 

D.KOD

DERS ADI

Teorik

Uygulama

Saat

Kredi

Z/M/S

AKTS

6308401 BÜRO YÖNETİMİ ve YAZIŞMA TEKNİKLERİ 2 2 4 3 S 4
6308402 KENT PLAN ve İMAR UYGULAMALARI 3 0 3 3 M 3
6308403 HALKLA İLİŞKİLER 3 0 3 3 S 3
6308404 TÜRK VERGİ SİSTEMİ 3 0 3 3 M 3
6308405 KENTLEŞME ve ÇEVRE SORUNLARI 3 0 3 3 M 3
6308406 ANAYASA HUKUKU 3 0 3 3 M 3
6308408 YEREL YÖNETİMLER HUKUKU 3 0 3 3 M 3
6308409 II. EDÖ (Staj 20 İş Günü) 0 0 0 0 S 8

 

TOPLAM

20

2

22

21

 

30

 

GENEL TOPLAM

89

2

91

90

 

  107

           Z= ZORUNLU DERS       M= MESLEK DERSİ    S= SEÇMELİ DERS      

Birinci yıl sonunda yaz döneminde 20 İş günü EDÖ I (staj 1) çalışması

İkinci yıl sonunda yaz döneminde 20 İş günü EDÖ II (staj 2) çalışması

DERS İÇERİKLER

DERS İÇERİĞİ YAZDIRMAK İÇİN TIKLAYINIZ

1. SINIF GÜZ YARIYILI

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6308101

Temel Hukuk  

I.Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi Z/M/S AKTS

3

        0

3

M 3

Dersin İçeriği

Bu derse hukukun tanımı ile ilgili giriş yapıldıktan sonra hukukun toplum hayatındaki yeri ve işlevi, hukuk kuralları ile sosyal hayatı düzenleyen diğer kurallar arasındaki ilişkiler ve farklılıklar, toplumsal davranış kuralları ile hukuk kuralları arasındaki benzerlikler ve ayrılma noktaları ele alınmaktadır. Hukukun temel kavramları, hukukun kaynakları, hukuk kurallarının konulma süreci ve hukuk kurallarının yorumu konuları ayrı başlıklar halinde incelenmektedir. Ayrıca, yorumda mantık kuralları ve yorum yöntemleri, hukukun kolları ve hukuk kurallarının yaptırımı, yargıcın takdir yetkisi, hukukta boşluk sorunu, hukukun bölümleri ve dalları konuları anlatılmaktadır.

 Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6308102

Davranış Bilimlerine Giriş 

I. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi Z/M/S AKTS

3

        0

3

M 3

Dersin İçeriği

Birey-Grup ilişkileri, Örgütlenme ve Örgüt Yapısı, Örgütlerde Liderlik, Örgütlerde İnsan İlişkileri, Kişiler arası İletişim, İletişim ve İkna

 Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6308103

Genel Ekonomi

I. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi Z/M/S AKTS

3

        0

3

M 3

Dersin İçeriği

Ders süresince öğrenciler, tüketici kesiminin, işletmelerin, kamusal ve özel sektörün ekonomik yaşamdaki rolleri gibi konular hakkında bilgi sahibi olmaktadırlar. Dersin ikinci bölümünde ise, makroekonomi kavramı çerçevesinde fiyat teorisi, para teorisi, milli gelir, arz-talep fonksiyonu ve ilişkisi, fiyat oluşumu ve enflasyon, devalüasyon ve revalüasyon konuları ele alınmaktadır.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6308104

Genel Muhasebe 

I. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi Z/M/S AKTS

3

        0

3

M 3

Dersin İçeriği

Muhasebe kavramının tanımı, Bilanço ve gelir tablosu ilkeleri, Hesap planı, Alacak Hesapları, Kar-Zarar hesapları

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6308105

Yerel Yönetimler-I

I. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi Z/M/S AKTS

3

        0

3

M 3

Dersin İçeriği

Yerel Yönetim Kavramı, Yerel Yönetimlerin Tarihsel Gelişimi, Dünyada Yerel Yönetimler, Yerel Yönetim Sistemleri, Türkiye’de Yerel Yönetimler

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6308106

İşletme ve Yönetim Bilgisi 

I. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi Z/M/S AKTS

3

        0

3

M 3

Dersin İçeriği

Yönetim Kavramı, Organizasyon Kavramı, İşletme Kavramı, Yönetim Fonksiyonları, İşletme Yönetim Teknikleri

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6308107

Yabancı Dil-I

I. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi Z/M/S AKTS

2

0

2

Z 2

Dersin İçeriği

 

Am / is/ are-my/your/his/her-Everyday objects-Numbers-Hello and goodbye am/ is/ are: questions and negatives-Possessive’s-Family-Opposites Present Simple1. He /she /it- Questions and negatives-Jobs- What time is it? Present Simple 2: I/you / we / they- Leisure activities-Social expressions. There is /are- Prepositions- some / any – this /that- Furniture-Directions 1. Can / can’t /could / couldn’t – was – were – Words that sound same. Past Simple 1. regular Verbs – Irrregular verbs- silent letters—special occasions Count and uncount nouns- I like / I’d like – much – many – food – Polite requestsComparatives and Superlatives- have got- Town and country Present Continuous- whose? – clothes . Going to future- Infinitive of purpose. Present Perfect + ever, never, yet, just- At the Airport

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6308108

Türk Dili-I

I. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi Z/M/S AKTS

2

0

2

Z 2

Dersin İçeriği

Dil Nedir?, Dünya üzerindeki diller, Türk dilinin tarihsel gelişimi, Dil bilgisi,sözcük,cümle, Kelime Türleri, Anlatım düzeni ve biçimleri, Yazılı anlatımda başarılı olmanın yolları, Kompozisyon. Yazılı ve sözlü kompozisyon, Düzgün ve etkili konuşmanın temel ilkeleri,Hazırlıklı Konuşmalar, Hazırlıksız konuşmalar, Diksiyon , Ses,vurgu ve ton , Okunan bir kitabın sunumu.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati: 

6308109

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I

I. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi Z/M/S AKTS

2

0

2

Z 2

Dersin İçeriği

İnkılâp ve İnkılâpla Alakalı kavramlar, Türk İnkılâbını Hazırlayan Sebepler Osmanlı Devletinin Yıkılışı, XIX Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Yenilik Hareketleri,Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Hareketleri, XX. Yüzyıl başlarında Osmanlı Devletinin Durumu, Birinci Dünya Savaşı Öncesinde Siyasi ve Askeri, Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti’nin Yıkılışı, Birinci Dünya Savaşı’nın Sebepleri, Birinci Dünya Savaşı’nın Başlaması ve Osmanlı Devleti’nin Savaşa Girişi,Birinci Dünya Savaşı’nda Türk Cepheleri,Osmanlı Devleti’ni Paylaşma Projeleri,Birinci Dünya Savaşı’nın Sona Ermesi ve Yapılan Anlaşmalar Milli Mücadele Dönemi, Azınlıkların Faaliyetleri ve Ayrılıkçı Cemiyetler Milli Mücadeleye Hazırlık, İzmir’in İşgali, Mustafa Kemal’in İstanbul’da ve Anadolu’da Yürütülen Faaliyetleri

1. SINIF BAHAR YARIYILI

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6308201

İdare Hukuku

2.Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi

Z/M/S AKTS

3

0

3

M 3

Dersin İçeriği

Bu dersin ilk bölümünde, idare kavramı tanımlanmakta ve idare-birey ilişkileri üzerinde durulmaktadır. Dersin ikinci bölümünde ise, kolluk, kamu hizmeti, idari işlem ve eylemler, idarenin görev ve yetkileri konuları üzerinde yoğunlaşılmakta, kamu personeli kavramı ve getirdiği hak ve yükümlülükler Danıştay kararları ışığında incelenmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin idari yapılanması ile mahalli idareler ve merkezi yönetim mekanizması kamu idaresi ile ilgili olarak yapılan son yasal değişiklikler de belirtilerek pratik çalışmalarla uygulamalı olarak öğrencilere anlatılmaktadır.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6308202

Yerel Yönetimler Muhasebesi

2. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi

Z/M/S AKTS

3

0

3

M 3

Dersin İçeriği

Yerel yönetimler muhasebesi kavramı, Hesap planı, Gelir-gider, Hesap cetveli, Hesap takibi

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6308203

Yerel Yönetimler-II

2. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi

Z/M/S AKTS

3

0

3

M 3

Dersin İçeriği

Türkiye’de Yerel yönetimlerin tarihi, Yönetsel denetleme, Demokratik yerel yönetim kavramı, Türkiye de yerel yönetim sistemleri, Türkiye de yerel yönetimlerin gelir kaynakları.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6308204

Kamu Yönetimi

2. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi

Z/M/S AKTS

3

0

3

M 3

Dersin İçeriği

Kamu yönetiminin tanımı, Kamu yönetimi ve özel yönetimin karşılaştırılması,  Kamu kurumlarının örgütlenmesi, Kamu kurumlarının özellikleri, Kamu yönetiminin denetlenmesi

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6308205

Kamu Maliyesi

2. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi

Z/M/S AKTS

3

0

3

M 3

Dersin İçeriği

 

Derse kamu maliyesinin tanımı ile başlanmakta ve daha sonra piyasa ekonomisi ile kamu ekonomisi arasındaki farklar ele alınmaktadır. Ayrıca, kamunun giderleri ile kamunun başlıca gelirlerini oluşturan vergilere değinilmekte ve bu kavramların nitelikleri, sınıflandırılmaları ile ana ilkeleri anlatılmaktadır. Bu konularla bağlantılı olarak devlet bütçesi ele alınmakta, bütçe teorileri, ilkeleri ve çeşitleri incelenerek bu bağlamda devlet borçları anlatılmaktadır. Ekonomik büyüme, enflasyon gibi konular ele alınmakta kamu yönetimine yönelik son yasal değişiklikler göz önünde bulundurularak Merkez Bankası, Devlet Planlama Teşkilatı gibi mali kurumların rolü ve mahalli idarelerin devlet bütçesi içindeki yeri incelenmektedir.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6308206

Türk Dili-II

2. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi

Z/M/S AKTS

2

0

2

Z 2

Dersin İçeriği

 

Türk dilinin sözcük yapısını kavrayabilme.Günlük hayattaki yazılı anlatım türlerini tanıyabilme. Noktalamanın yazılı anlatımdaki önemini kavrayabilme. Doğru anlatımın kişisel ve toplumsal iletişimdeki önemini kavrayabilme. Araştırma,okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini uygulayabilme. Türkçe'nin yapısal özelliklerini, kök ve eklerini kavrar Türkçe'de isim ve fiil çekimleri bilir. Kompozisyon yazımında planlama ve uygulama yapar. Anlatım biçimleri kavrar ve iletişimde kullanır. Yazılı ve sözlü anlatım türleri bilir. Noktalama ve yazım kuralları kavrar.  Anlatım bozuklukları kavrar ve Türkçe’yi doğru kullanır.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6308207

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II

2. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi

Z/M/S AKTS

2

0

2

Z 2

Dersin İçeriği

Osmanlıda Yenileşme Hareketleri, Fransız Devrimi ve bunun Osmanlıdaki yansımaları, Balkan ve Dünya Savaşları, Milli mücadele, Erzurum ve Sivas Kongreleri, Cumhuriyetin ilanı, Çağdaşlaşma ve yenileşme hareketleri, Atatürk ilkeleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel nitelikleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin stratejik konumu nedeniyle komşularıyla olan ilişkileri, Atatürk’ün Türk Dış Politikası (1923–1938), Konu tekrarı ve özetler, Değerlendirme

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6308208

Yabancı Dil-II

2. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi

Z/M/S AKTS

2

0

2

Z 2

Dersin İçeriği

 

Adverbs of location / noun clauses. Prefer / would rather. Adverbs of manner. Adverbial Clauses of Manner. Comparative / Superlative forms. Will / Going to. Possible / probable / modal verbs (may, might, can, could, must) with present progressive and past forms. Passive voice (present, past, future, modals). Present perfect tense (affirmative, negative, interrogative forms). Just, already, yet, still, since, for, ever, never. Adverbial clauses of purpose (so that, in order to, so as to, to).  The same as / different from Adverbial clauses of reason (because, since, as, due to, owing to, because of, on the ground of ... ) Adverbial clauses of result (so, therefore, that’s why, so ... that, such ... that)

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6308209

I. Endüstriye Dayalı Öğretim

2. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi

Z/M/S AKTS

0

0

0

S 8

Dersin İçeriği

Uygulama ve  Değerlendirme

 

2. SINIF GÜZ YARIYILI

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6308302

Türkiye’ nin İdari Yapısı

3. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi

Z/M/S AKTS

3

0

3

M 3

Dersin İçeriği

Türkiye'nin İdari Yapısı, Merkezi Yönetimin Başkent Örgütü, Genel Yönetimin Taşra Örgütü, Hizmet Yerinden Yönetim Kuruluşları, Bağımsız İdari Otoriteler, Coğrafi Yerinden Yönetim Kuruluşları, Mahalli İdareler, İptal Davası, Tam Yargı Davası, Yasa Yolları

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6308303

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

3. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi

Z/M/S AKTS

3

0

3

M 3

Dersin İçeriği

İş hukukunun temel kavramları, iş sözleşmesinin kurulması, iş sözleşmesinden doğan borçlar, ücret güvencesi, işçi sağlığı ve güvenliği, iş sözleşmesini sona erdiren durumlar, toplu iş sözleşmesi hakkı ve kavramı, toplu iş sözleşmelerinin oluşumu, grev hakkı ve lokavt. Sosyal güvenlik hukukuna giriş, sosyal güvenlikte çağdaş eğilimler, Türk Sosyal Güvenlik Hukuku'nda primli rejim, sosyal sigorta türleri, memurların sosyal güvenliği, bağımsız çalışanların sosyal güvenliği ve sigortalı hizmetlerin birleştirilmesi.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6308304

Yerel Yönetimler Maliyesi

3. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi

Z/M/S AKTS

3

0

3

M 3

Dersin İçeriği

Yerel yönetimlerin gelir kaynakları, Yönetimle arası mali, ilişkiler, Yönetimler arasında gelirlerin bölüşülmesi, Optimum hizmet alanı, Hizmetlerin bölüşülmesindeki prensipler

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6308305

İnsan Kaynakları Yönetimi

3. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi

Z/M/S AKTS

3

0

3

M 3

Dersin İçeriği

İnsan haklarının doğuşu, gelişmesi, tanımı; anayasalardaki konumu, uluslararası belgelerde yer alışı; yargısal ve siyasal korunma yolları ile Türkiye'deki durum irdelenmektedir.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6308306

Belediye Hizmetleri

3. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi

Z/M/S AKTS

3

0

3

M 3

Dersin İçeriği

Belediyelerin kurumsal yapısı, Belediyelerin yönetsel işlevleri, Toplumsal hizmetlerde belediyelerin rolü, Belediyelerin çevresel görevleri, Toplumsal denetimde belediyelerin görevleri.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6308307

İstatistik

3. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi

Z/M/S AKTS

3

0

3

M 3

Dersin İçeriği

İstatistiğin tanımı ve veri kavramı, İstatistiğin kullanım alanları, Populasyon dağılışı, Regresyon ve korelasyon analizi, Olasılık Hesapları

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6308308

Siyaset Bilimine Giriş

3. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi

Z/M/S AKTS

3

0

3

M 3

Dersin İçeriği

Politikanın anlamı ve nitelikleri, Devlet kavramı ve devletin kökeni, Siyasal iktidar kavramı, Siyasal katılma, Siyasal partiler

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6308309

Finansal Yönetim

3. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi

Z/M/S AKTS

3

0

3

M 3

Dersin İçeriği

Finansal Yönetime Giriş, Finansal Tahmin, Planlama ve Kontrol, Finansal Yönetimin önemli kavramları, Çalışma Sermayesi Yönetimi ve Bütçelemesi, Stratejik Uzun Vadeli Finansman Kararları, Alternatif Finansal Anlaşmalar ve Şirketin yeniden yapılandırılması, Çokuluslu Finansal Yönetim konuları işlenmektedir.

     2. SINIF BAHAR YARIYILI

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6308401

Büro Yönetimi ve Yazışma Teknikleri

4. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi

Z/M/S AKTS

2

2

3

S 4

Dersin İçeriği

Büro yönetimi, Bürolarda kullanılan makineler, Fotokopi makinelerinin kullanımı, Faks makinelerinin kullanımı, Bilgisayarın kullanımı

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6308402

Kent Plan ve İmar Uygulamaları

4. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi

Z/M/S AKTS

3

0

3

M 3

Dersin İçeriği

Genel ilkeler, imar planlarının hazırlanması ve yürürlüğe   konması, İfraz ve tevhid İşleri, İmar Kanunu'nun onsekizinci maddesinin uygulaması  (arsa ya da arazi düzenlemesi) Ruhsat işlemleri, imar affı kanunları. İmar Kanunu, Kadastro Kanunu , Gecekondu Kanunu, Kamulaştırma Kanunu gibi taşınmaz mulkiyeti hukuku açısından önem taşıyan kanunlardaki düzenlemeler.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6308403

Halkla İlişkiler

4. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi

Z/M/S AKTS

3

0

3

S 3

Dersin İçeriği

Halkla İlişkiler Kavramı, Etkili iletişim, Halkla ilişkiler ve reklam, Halkla ilişkiler ve pazarlama, Halkla ilişkiler ve propaganda.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6308404

Türk Vergi Sistemi

4. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi

Z/M/S AKTS

3

0

3

M 3

Dersin İçeriği

Bu derste, vergi hukukunun kaynakları ve vergi hukukunda yorum, vergilendirme yetkisi, vergilendirme yetkisinin uluslararası alanda sınırları, vergi ödevi, vergi yükümlülüğü ve vergi sorumluluğu kavramları, Vergilendirme işlemleri olarak tarh, tebliğ, tahakkuk, tahsil kavramları, vergi hukukunda süreler, vergi borcunu sona erdiren nedenler, vergi alacağının güvence altına alınması, vergi uyuşmazlıklarında çözüm yolları, vergi suç ve cezaları, gelirden alınan vergiler, servetten alınan vergiler, harcamalardan alınan vergiler, vergi sorumluluğu, vergi yargılaması ve yargılama usulü gibi konular ele alınmaktadır.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6308405

Kentleşme ve Çevre Sorunları

4. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi

Z/M/S AKTS

3

0

3

M 3

Dersin İçeriği

Kentleşme kavramı, Çağdaş kentleşmenin özellikleri, Azgelişmiş ülkeler ve kentleşme, Kent planlaması, Çevre sorunları

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6308406

Anayasa Hukuku

4. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi

Z/M/S AKTS

3

0

3

M 3

Dersin İçeriği

 

Anayasa türleri, anayasacılık hareketleri, anayasanın kaynağı ile özellikleri, siyasal iktidar, siyasal iktidarın kurumsal şekli olarak devlet, devletin nitelikleri, devlet şekilleri (temsilî, yarı temsilî, yarı doğrudan temsilî demokrasi sistemlerinde hükümet şekilleri) çağdaş anayasalardan alınan örneklerle beraber incelenmekte ve tartışılmaktadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ışığında insan hakları alanındaki gelişmeler de dersin bir diğer konusunu oluşturmaktadır.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6308408

Yerel Yönetimler Hukuku

4. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi

Z/M/S AKTS

3

0

3

M 3

Dersin İçeriği

Yerel Yönetim Kavramı, Yerel Yönetimlerin Nitelikleri, Yerel Yönetimlerin Görev Ve Yetkileri, Yerel Yönetimlerin İdari Özerkliği, Yerel Yönetimler Maliyesi, Yerel Yönetimlere Halkın Katılımı, Yerel Yönetimlerin İdari Ve Mali Denetimi, Yerel Yönetim Teşkilatı ve Personeli

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dönem/Yarıyıl

Dersin Haftalık Saati

6308409

II. Endüstriye Dayalı Öğretim

4. Dönem

Teorik

Uygulama

Kredi

Z/M/S AKTS

0

0

0

S 8

Dersin İçeriği

Uygulama ve  Değerlendirme

Anasayfa