Yrd. Doç. Dr. Mehmet AKÖZ
Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm Başkanı

Kişisel Bilgiler

Akademik Birimi: Karapınar Aydoğanlar MYO
Bölümü: Bitkisel ve Hayvansal Üretim
Programı: Süt ve Besi Hayvancılığı
Yabancı Dil: İngilizce
İletişim
İş Adresi: Karapınar Aydoğanlar MYO  Karapınar - KONYA
Telefon: 0 332 755 68 96 - (116)
E-mail: makoz@selcuk.edu.tr

Eğitim

Lisans: Selçuk Üniversitesi ,Veteriner Fakültesi (1990)
Yüksek Lisans: Selçuk Üniversitesi ,Veteriner Fakültesi (1990)
Doktora: Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü,Doğum ve Jinekolojivet (1998)

ESERLER

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. Ataman, MB., Erdem. H., Bülbül, B., Haliloğlu, S., Çınar, M., Aköz, M. “Plasma β-Carotene, Vitamin A and Vitamin C Levels in Cyclic and Pregnant Cows,” Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg., 16, 4, 579-584, 2010.
2. Ataman, MB., Aköz, M., Fındık, M., Saban, E, “Geçiş Dönemi Başındaki Akkaraman Melezi Koyunlarda Farklı Dozda Flourogestene Acetate, Norgestomet ve PGF2α İle Senkronize Östrüslerin Uyarılması,” Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg., 15, 5, 801-805, 2009.
3 . Aköz, M., Aydın I and Dinç, DA. “ Efficacy of the Presynch-Ovysynch Program on Some reproductive Parameters in Postpartum Dairy Cows,” Acta Veterinaria (Beograd),  58,  5-6, 477-486, 2008.
4. Aköz, M., Bülbül, B., Ataman, MB., Dere, S. “ Induction of Multiple Births in Akkaraman Cross-Breed Sheep Synchronized with Short Duration and Different Doses of Progesterone Treatment Combined with PMSG Outside the Breeding Season,”  Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy, 50, 1, 97 - 101, 2006. 
5. Ataman, MB and Aköz,  M. “ GnRH-PGF2α and PGF2α - PGF2α Synchronization in Akkaraman Cross-Breed Sheep in the Breeding Season, “ Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy, 50, 1, 101 - 104, 2006.
6. Ataman, MB., Aköz,  M. and Akman O. “Induction of synchronized oestrus in akkaraman cross-breed ewes during breeding and anestrus seasons : the use of short-term and long-term progesterone treatments,” Revue Med. Vet., 157, 5, 257-260, 2006.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

1. Ataman, MB., Aköz, M., Fındık, M., Saban, E. “ Induction of Oestrus in Akkaraman Cross-bred Ewes ” ESDAR, Reprod.in Dom.Animals, 45, 3, 76, Eger, Hungary, 2010.
2. Ataman, MB and Aköz,  M. “ Effect of PGF2α Injection at Different Days of the Oestrous Cycle on the Interval to Oestrus and Ovulation and on Fertility in Ewes” ESDAR, Reprod.in Dom.Animals, 41, 4, 371, Portoroz-Lipica, Slovenia, 2006.
3. Ataman, MB., Aköz M., Sarıbay M., and Erdem H. “Prevention of Embriyonic Death Using Different Treatment Procedures in Ewes ” ESDAR, Reprod.in Dom.Animals, 41, 4, 371, Portoroz-Lipica, Slovenia, 2006.
4. Aköz, M., Bülbül, B., Ataman, MB., Dere, S. “ Induction of Multible Births in Akkaraman Cross-Breed Sheep Synchronized with Short Duration and Different Doses of Progesterone Treatment Combined with PMSG Outside the Breeding Season,” 6th İnternational Sheep Veterinary Congress, 123 - 124, Crete, Greece, 2005.
5. Ataman, MB., Aköz, M. and Akman, O.,“ Induction of Synchronized Oestrus in Akkaraman Cross-Breed Ewes During and Outside the Breeding Season:Use of Short-Term and Long-Term Progesterone Treatments,” 6th İnternational Sheep Veterinary Congress, 130 - 131, Crete, Greece, 2005.  
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. Aköz, M., Zülkadir, U. ve Karabacak, A.,”Saanen Keçilerinde Doğumların Gün İçerisindeki Dağılımı ve Keçilerin Doğurma Ağırlıkları ile Oğlakların Doğum Ağırlıkları Üzerine Bazı Çevre Faktörlerinin Etkileri, Hayvancılık Araştırma Dergisi, 18, 1:7-13, 2008.
2. Aköz, M., Aydın, İ., Kamburgil, K., Handemir, E., “ Konya’nın Karapınar İlçesindeki Abort Yapan ve Yapmayan Koyunlarda Toxoplasma Gondii’ nin Seroprevalansının İndirekt Fluoresan Antikor (IFA) Testi İle Belirlenmesi,” Veteriner Bilimleri Dergisi, 25, 1-2, 37-43, 2009.
3. Ataman, MB. ve Aköz, M., “Koyunlarda Diöstrüsün Farklı Günlerinde Enjekte Edilen Prostaglandin F2alfanın Enjeksiyon-Östrüs, Enjeksiyon-Ovulasyon Aralığı ve Fertilite Üzerine Etkisi,” Veteriner Bilimleri Dergisi, 21, 3-4, 79-82, 2005.
4. Aköz, M. ve Dinç, DA., “Döl Tutmayan (Repeat Breeder) İneklerde PGF2α ve İntrauterin Köpük Sprey (Rifaximina) Uygulamalarının Gebe Kalma Oranı Üzerine Etkisinin Araştırılması,” Hayvancılık Araştırma Dergisi, 11, 2, 51-56, 2001.
5. Ataman, M.B., Aksoy, M., Kaya, A., Aral, F., Yıldız, C. ve Aköz, M.,” Düvelerde Suni Tohumlama Sırasında Farklı Yollardan Uygulanan Buserelin'in Ovulasyon Zamanı ve Fertilite Üzerine Etkisi,” Hay. Araş. Derg.,8, 1-2, 1-4, 1998.
6. Ataman, M.B., Kaya, A., Aral F., Aköz M. ve Yıldız C., “ Postpartum Dönemde Uygulanan PGF2α`nın Buzağılama-İlk Tohumlama Aralığı ve İlk Tohumlamada Gebe Kalma Oranı Üzerine Etkisi ,” Kafkas Üniv.Vet.Fak.Derg., 3, 2, 191-194, 1997.
7. Aköz, M., “ Beslenmenin Reprodüksiyon Üzerine Etkisi,” Veteriner Sağlık Teknisyenleri Dergisi, 36, 20-25, 1999 (Derleme)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

1. Karabacak, A., Zülkadir U., Aköz, M. “Akkaraman  Koyunlarda Bazı Üreme Davranışları” 7. ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 144, 14-16 Eylül, Adana, 2011
2. Aydın, İ., Aköz, M., Dinç, DA., “ Postpartum Dönemdeki Süt İneklerinde Modifiye Edilmiş Ovsynch Protokolünün Ovulatör Follikül Gelişimi ve Gebelik Oranı Üzerine Etkisi,” III. Veteriner Jinekoloji Kongresi ( Uluslar Arası Katılımlı), 8-9, Antalya, 2008.
3. Aköz, M., Dinç, DA., Aydın, İ., Taşçı, Ö.,“ İneklerde Postpartum Erken Dönemde Presynch-Ovsynch Protokolü ile Östrüs ve Ovulasyonun Senkronizasyonu ve Reprodüktif Performansın Değerlendirilmesi ,” II.Veteriner Jinekoloji Kongresi (Uluslar Arası Katılımlı), 126-127, Antalya, 2005.
4. Ataman, MB. ve Aköz, M., “Akkaraman Irkı Melezi Koyunlarında GnRH-PGF2α ve PGF2α-PGF2α Yöntemleri Kullanılarak Mevsim İçi Östrüs Senkronizasyonu,”3. Ulusal Repr. ve Sun’i Tohumlama Kongresi, 29-30, Antalya, 2004.
5. Ataman, MB., Aköz, M., Saban, E., Fındık, M., “ Anöstrüs Dönemindeki Koyunlarda Farklı Yollardan Uygulanan Progesteron ve PGF2α ile Ovaryum Aktivitesinin Uyarılması, I.Veteriner Jinekoloji Kongresi, 108-109, Konya, 2003.
6. Aköz, M. ve Dinç, DA., “Döl Tutmayan (Repeat Breeder) İneklerde PGF2α ve İntrauterin Köpük Sprey (Rifaximina) Uygulamalarının Gebe Kalma Oranı Üzerine Etkisinin Araştırılması, I.Veteriner Jinekoloji Kongresi, 160-161,Konya, 2003.
7. Ataman, M.B., Aksoy, M., Kaya, A., Aral, F., Yıldız, C. ve Aköz, M.,” Düvelerde Suni Tohumlama Sırasında Farklı Yollardan Uygulanan Buserelin'in Ovulasyon Zamanı ve Fertilite Üzerine Etkisi, I.Veteriner Jinekoloji Kongresi, 158-159, Konya, 2003.
8. Ataman, M.B., Kaya, A., Aral F., Aköz M. ve Yıldız C., “ Postpartum Dönemde Uygulanan PGF2α`nın Buzağılama-İlk Tohumlama Aralığı ve İlk Tohumlamada Gebe Kalma Oranı Üzerine Etkisi, I.Veteriner Jinekoloji Kongresi, 156-157, Konya, 2003.
9. Hadimli, H. H., Kav, K., Kılcar, D. ve Aköz, M. “Süt İneklerinin Klinik ve Subklinik Mastitislerinin Sağıltımında Ampisilin+ Dikloksasilin'in Etkinliği” Süt İnekçiliğinde Mastitis Sempozyumu, 4-5 Mayıs, Burdur, 2001.